MediaSenior.pl

Home Blog
Srebrna gospodarka w centrach seniora

21 kwietnia 2016r. w Poznaniu odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie centrów seniora. Choć centra to w większości organizacje samorządowe, to może ku waszemu zaskoczeniu, tematem przewodnim stała się srebrna gospodarka. Reprezentanci centrów chcieli wspólnie zastanowić się, jak mogą współpracować z przedsiębiorcami w swoich lokalnych środowiskach. Porozmawiać o tym, jak uwrażliwić firmy na potrzeby osób w wieku 60+, aby włączyły one do swojej oferty produkty/usługi dedykowane osobom starszym i tym samym wyszły poza stereotypowe postrzeganie starości.

Czytaj dalej

Co słychać w centrach seniora?

II spotkanie centrów seniora było doskonałą okazją dla centrów do opowiedzenia o prowadzonych inicjatywach, zdobytych doświadczeniach, podjętych staraniach i odnoszonych sukcesach. Każde z centrów otrzymało taką możliwość, a dzięki Magdzie Krysińskiej-Sowie z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu powstała obszerna relacja z tych wystąpień.

Czytaj dalej

Storytelling, czyli stare dobre opowiadanie historii

Coraz trudniej przykuć uwagę klienta, czytelnika, nawet beneficjenta bezpłatnych działań. Dlaczego? Nasze umysły nie są przystosowane do odbioru takiej ilości danych, z którą dziś się spotykamy, tym bardziej umysł seniora. Za to opowiadanie i słuchanie historii wyssaliśmy z mlekiem matki, czy jak kto woli, kryją się w genach. Nasi przodkowie przez wieki opowiadali historie przy ogniskach, dlatego jest to dla nas tak naturalne. Młodzież nie uwierzy, ale jeszcze całkiem niedawno tylko nieliczni posługiwali się słowem pisanym. Prorokowano nawet, że wynalezienie pisma zniszczy.

Czytaj dalej

Certyfikować czy nie certyfikować

Wraz z rozwojem gospodarki senioralnej będą pojawiać się certyfikaty, laury i temu podobne nagrody. Jestem przekonana, że to ważne, aby w klarowny sposób wyróżnić tych, którzy starają się bardziej niż pozostali. Seniorzy zwracają na nie uwagę bardziej niż młodsze grupy wiekowe. Choć każdy kij ma dwa końce, wiele razy spotkałam się z rozżaleniem seniorów, iż takie czy inne postępowanie nie przystoi firmie z tyloma nagrodami… Spece od marketingu wiedzą, że certyfikaty są bardzo różne, od  tych wymagających aż po takie za które wystarczy.

Czytaj dalej

Radzą rady

25 kwietnia odbędzie się w Krakowie Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów. Z mojego Wrocławia także wybiera się delegacja: Pani Marii Zawartko – przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów oraz Pan Dominik Golema – wiceprzewodniczący. Ale dziś chcę wrócić do początków, czyli do tajemniczego artykułu 5c. W listopadzie 2013 roku znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym. Dodano artykuł 5c, który umożliwia samorządom powołanie gminnych rad seniorów. Co prawda rady seniorów pojawiały się już wcześniej, ale były wynikiem ogromnej determinacji senioralnych liderów i przychylności lokalnych władz. Po zmianie tego.

Czytaj dalej

Senior świadomy konsument_ Tydzień Seniora CH Arkady Wrocław

W mojej pracy z seniorami od początku nadstawiam ucho, żeby wiedzieć, co ich nęci, co ich kręci. O Tygodniu Seniora w CH Arkady we Wrocławiu wsród seniorów było głośno. Dlatego postanowiłam poświęcić więcej uwagi temu konkretnemu wydarzeniu. Tym bardziej, że wciąż pamiętam moje rozmowy z dr Walentyną Wnuk, doradcą Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, o tym, że te nasze centra handlowe niekoniecznie chcą zaprosić do siebie seniorów. Przyszedł czas, i to chyba szybciej niż nam się wydawało, aby zrewidować ten pogląd.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2