Marketing 50+

Home Marketing 50+
foto-oferta-1-0

Dlaczego Marketing Senioralny?

Starzenie się społeczeństwa jest procesem naturalnym, który w konsekwencji powoduje, że liczba osób starszych stale wzrasta. W Polsce żyje obecnie 14 milionów osób w wieku 50+, z czego 8,8 miliona to osoby w wieku 60+. Według międzynarodowego raport The Global AgeWatch Index 2015 za dziesięć lat ich liczba wzrośnie o kolejny milion, by w roku 2040 stanowić ponad połowę Polaków.

Starzenie się społeczeństwa oraz siła nabywcza tej grupy Polaków to szansa na rozwój srebrnej gospodarki.

Osoby starsze dłużej cieszą się życiem!

Przez ostatnich 160 lat oczekiwana długość życia stale rośnie. Przewidywana długość życia w Polsce między rokiem 2000-2005 szacowana była na 73 lata i 9 miesięcy, a, jeśli ufać prognozom demografów, w latach 2030-2035 wzrośnie ona o kolejne trzy lata i osiągnie pułap 78 lat i 7 miesięcy.

Osoby starsze są najlepiej sytuowaną grupą społeczną!

Mają stałe dochody, które są wyższe od średniego dochodu przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce. Emeryci są drugą po przedsiębiorcach najlepiej uposażoną grupą społeczną.